• info@bayerman.ir
  • +( 98 ) 021-66918810

اخبار و مقالات

افتتاح آزمایشگاه مجهز قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی

همزمان با شروع نهمین همایش ملی سه روزه قیر و آسفالت ایران، آزمایشگاه مجهز قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی مراسمی رسمی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی – جناب آقای دکتر عباس آخوندی- افتتاح شد

 سکوبندی این آزمایشگاه در طی مدت زمان کوتاهی توسط شرکت رستا فرآیند سپنتا (BayerMan) طراحی و اجرا شده و سبک و کیفیت اجرا مورد تحسین و تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی- جناب آقای دکتر شکرچی زاده- قرار گرفت.